عهدیه یساری

آدرس:

بیرجند-خیابان رسالت 2-پلاک90-واحد3

تلفن:

09153611916

admin

بررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دستباف در اقتصاد ملی

بررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دستباف در اقتصاد ملی

صادرات فرش دستبافت طی دوره 1382-1352 نوسانات زیادی داشته است. با وجود اینکه جایگاه خود را در سطح بین المللی به عنوان رتبه بزرگترین صادرکننده فرش دستباف حفظ نموده است, اما جایگاه صادرات فرش دستباف در مقایسه با سایر اقلام صادراتی در حال کاهش است. هنر- صنعت فرش دستباف به عنوان ...


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها